Home Metodika Gerosios patirties sklaida Pateiktys pamokoms
Mokymo priemonės
Naujausios leidyklos "Šviesa" mokymo priemonės

2016 Istorija

Naujausias leidyklos "Šviesa" istorijos mokymosi priemones rasite čia.

Nuorodas į kitų leidinių katalogus ieškokite paspaudę šią nuorodą.

Naujas leidyklos „Šviesa" istorijos vadovėlio komplektas 7 klasei

Kaip senovė, istoriniai įvykiai ir procesai, senųjų laikų iškilios asmenybės veikia mūsų dabartį? Kas lėmė istorijos raidą? Kodėl istorija gali daryti ir daro įtaką mūsų ateičiai? Pasinerti į tokių klausimų nagrinėjimą, ieškoti ir atrasti atsakymus septintokus kviečia naujasis leidyklos „Šviesa" serijos „Atrask" istorijos vadovėlio komplektas 7 klasei.
• Mokiniai mokydamiesi iš šio vadovėlio komplekto supras, kaip kūrėsi pirmosios civilizacijos, ką jos davė žmonijai, ką iš jų perėmė Vakarų civilizacija, kurios neatskiriama dalis yra Lietuva.
• Mokytojams tai bus naudingas įrankis, leidžiantis paprastai ir kūrybiškai sudominti, skatinti ir vesti vaikus istorijos pažinimo keliu, padėti jiems suvokti istorijos eigos priežastis ir pasekmes.


Naujasis istorijos vadovėlio komplektas 7 klasei (serija „Atrask") – tai nuosekli istorijos mokymo(si) sistema, padedanti mokiniams:
• ugdytis praktinius mokymosi gebėjimus,
• taikyti turimas žinias ir patirtį,
• išsamiau analizuoti ir vertinti įvairius šaltinius,
• įsitraukti į aktyvią veiklą stebint, tiriant, pažįstant, atrandant, siekti geresnių rezultatų!

Naujausią istorijos vadovėlio komplektą, skirtą 7 klasei, kūrė patyręs ir autoritetingas autorių kolektyvas: prof. dr. Eugenijus Jovaiša, dr. Audronė Kučinskienė, dr. Nijolė Juchnevičienė, Kęstutis Petrauskis, Kristina Vilkelienė, Artūras Čiurlionis, Birutė Čiegienė.

Daugiau apie komplektą skaitykite šiame mokymosi priemonių kataloge.

 
Istorijos vadovėlis 10 (II gimnazijos) klasei

            UAB „UGDA" jus informuoja, kad yra pradėtas rengti naujas istorijos vadovėlis 10 (II gimnazijos) klasei. Jį išleisti planuojama 2016 metų rugsėjo-spalio mėnesį.

Istorijos vadovelis X klasei 2015

 
Leidykla „Šviesa“ pristato istorijos pratybų ir kitos mokomosios literatūros katalogą

Sviesa logotipas Mielieji, leidykla „Šviesa" pristato Jums istorijos pratybų ir kitos mokomosios literatūros katalogą

     Naujiems mokslo metams leidykla „Šviesa" parengė katalogą, kuriame surasite Jaunojo istoriko užrašus, istorijos pratybų ir užduočių sąsiuvinius, atlasą, leidinius, skirtus pasirengti egzaminui.

Žiūrėkite ČIA

      Tikimės, kad šiame kataloge drauge su mokiniais rasite Jums tinkamų mokymo priemonių tiek pamokoje, tiek savarankiškam mokinių darbui namuose, taip pagilinsite pamokos žinias ir užpildysite spragas.


Kiti leidyklos „Šviesa" katalogai...


Gerų atradimų!
Leidykla "Šviesa"

 
Istorijos vadovėlis

 Gerb. istorijos mokytojai,

     UAB UGDA jus informuoja, kad jau yra parengtas naujas istorijos vadovėlis 11 (III gimnazijos) klasei. Jį išleisti planuojama gruodžio mėnesį. Numatoma vadovėlio kaina - 54 Lt (penkiasdešimt keturi Lt) plius 9% PVM.

     Vadovėlio autoriai yra mokytojai ekspertai Domas Boguševičius iš KTU gimnazijos ir Virginijus Navickas iš Šiaulių Simono Daukanto gimnazijos.

 1     2        3       4                                                                                                                              

      UAB UGDA dėkinga vadovėlio recenzentams - humanitarinių mokslų daktarei, istorijos mokytojai ekspertei Nelei Kostinienei ir istorijos mokytojui ekspertui Andriui Poručiui. Žemiau pateiktos minėtų recenzentų trumpos recenzijų ištraukos.

       Vadovėlis parengtas reprezentatyviai, jis vizualus, tekstas ir iliustracijos sukomponuotos inovatyviai ir patraukliai. Parašytas aiškiai, logiškai, intelektualiai bei visiškai pritaikytas amžiaus tarpsniui.

        Užduotys formuoja kūrybišką darbą, moko kritiškai mąstyti, padeda kaupti žinias, orientuoja š tai, kad mokinys suvoktų praeities įvykių pasekmes šiandienai, moko spręsti problemas, sudaro galimybes įsivertinti savo žinias.

        Rašydami vadovėlį autoriai vadovavosi Lietuvos Viduriniojo ugdymo bendrąja programa, tačiau atsižvelgė ir į Istorijos brandos egzamino programoje esančius reikalavimus. Tenka pastebėti, kad šis vadovėlis yra būtent viduriniojo ugdymo koncentrui skirtas istorijos leidinys, parengtas pagal vidurinės mokyklos programą, t.y. rašydami jį autoriai negudravo, bandydami atkartoti ir priminti mokiniams pagrindinės mokyklos istorijos kurso medžiagą, o kaip ir nurodoma viduriniojo ugdymo programoje, siekė atskleisti vieną svarbiausių istorijos teminių sričių - visuomenės istoriją. Šiuo požiūriu - tai vienas pirmųjų rimtų bandymų turinio tematika iš esmės konceptualiai atskirti pagrindinės ir vidurinės mokyklos istorijos kursus.

       Vadovėlio struktūra logiška, lengvai suvokiama ir puikiai vizuolizuota po Autorių žodžio sekančiame Vadovėlio sandaros paaiškinkime. Peržiūrėjus šią autorių pateiktą informaciją, mokiniams tikrai neturėtų kilti papildomų klausimų apie tai, kaip dirbti su šiuo istorijos vadovėliu, nes viskas paaiškinta (ir iliustruota) paprastai, logiškai ir suprantamai.

     Užduotys savo turiniu ir įvairove neabejotinai yra vienas solidžiausių šio vadovėlio komponentų. Jos yra gana įvairios: skirtos žinių ir gebėjimų įtvirtinimui, plėtojimui, kartojimui, kūrybiškumui ir vertybiniam pasaulio suvokimui. Didele dalimi atvejų užduotys reikalauja mokinių aukštesniųjų mąstymo gebėjimų - taikymo, analizės, sintezės ir vertinimo. Nemaža dalis klausimų ir užduočių formuluočių pradedama Viduriniojo ugdymo programoje apibrėžtais aukštesniuosius mąstymo gebėjimus nusakančiais raktiniais žodžiais: „įrodykite, pagrįskite, palyginkite, susiekite, sukurkite, „įvertinkite, padarykite išvadas ir kt.

UAB UGDA direktorius Justinas Babeckas.

 
Mokymo priemonės

mokausisavarankiškai

Leidinys „Mokausi savarankiškai. Teorinė ir praktinė pagalba abiturientui“ (autorius – Mindaugas Tamošaitis) parengtas pagal 2011 m. istorijos brandos egzamino programą. Jame pateikta visa medžiaga, reikalinga istorijos brandos egzaminui pasiruošti ir istorijos dalyko žinioms pasikartoti.

 

Ši pagalbinė mokymosi priemonė abiturientui padės:

• pasikartoti svarbius Europos ir Lietuvos istorijos įvykius bei procesus nuo viduramžių iki šių dienų – tai padaryti pagelbės gausiai pateikiamos schemos, lentelės ir žemėlapiai;

• prisiminti pagrindines istorines sąvokas ir jų apibrėžtis, taip pat faktus apie egzamino programoje išskirtas istorines asmenybes;

• suprasti, kaip atlikti kompleksines valstybinio egzamino užduotis ir kompleksines užduotis, skirtas problemoms spręsti;

• atpažinti kontūrinius žemėlapius ir patars, kaip juos pildyti;

• pasitikrinti įgytas žinias testais ir įvertinti jas, atlikus nemažai kompleksinių užduočių. 

linija1

vad

 

Greitai pasirodys atnaujintas ir papildytas "Visuotins istorijos atlasas mokykloms". Leidinys parengtas atsižvelgiant į atnaujintas ugdymo ir istorijos brandos egzamino programas. Tikimės, kad atlasas bus naudingas nelengvame, bet įdomiame istorijos pažinimo kelyje.

Atlasą sudarė Regina Bugorevičienė, Jūratė Šačkutė, Sigita Kaikarienė.
"Šviesa", 2013 m.

 

 

linija1

 

Visrakcio virselis 2 Leidykla „Didakta“  pristato leidinį „Visraktis į istorijos egzaminą“, kuris siūlo visokeriopą pagalbą besirengiančiam istorijos brandos            egzaminui. Jame galima rasti patarimų, kaip apskritai rengtis kuo geriau išlaikyti egzaminą (nebūtinai tik istorijos!). Tokie patarimai – siūloma efektyvi mokymosi metodika – yra absoliuti naujiena, kurios nerasite jokiame anksčiau išleistame šio pobūdžio leidinyje. Leidinyje siūlomi patarimai, kaip atlikti įvairiausių tipų užduotis, pateikiami pavyzdžiai. Reikalinga medžiaga pateikiama kompleksiškai. 

 

„Visraktį“ sudaro keturios dalys.

 

Pirmojoje dalyje, apibendrinus ilgametę istorijos mokytojo ir dėstytojo patirtį, taip pat – šiokią tokią egzamino programų ir užduočių rengėjo patirtį, pateikiami pasiūlymai abiturientams, kaip naudojantis šia knyga kuo efektyviau pasirengti brandos egzaminui.

 

Antrojoje dalyje pateikiamas pagrindinių žinių konspektas pagal egzamino programą. Kiekvienos temos pabaigoje siūloma atlikti įtvirtinimo užduotis (testus su pasirenkamais atsakymų variantais), susidaryti tos temos laiko juostą ir grafiškai išdėstyti pagrindines temos žinias.

 

Trečioje dalyje pateikiami metodiniai patarimai, kaip atlikti egzamino užduotis pagal atskirus tipus:

 

– klausimai su pasirenkamais atsakymais;

 

– rašytinių šaltinių analizė;

 

– vaizdinių šaltinių analizė;

 

– užduotys pagal kontūrinius žemėlapius;

 

– trumpo pasakojimo kūrimo užduotys.

 

Ketvirtoji dalis skiriama žinioms ir gebėjimams įtvirtinti. Joje rasite užduotis darbui su šaltiniais. Užduotys padeda patikrinti visas įgytas žinias. Jų atsakymai duodami šio leidinio pabaigoje. Palyginę savo atsakymus su pateiktaisiais, lengviau nustatysite savo pasirengimo lygį – įsitikinsite savo žinių tvirtumu, pastebėsite savo klaidas.

 

http://didakta.lt/mokyklai/5-12-klase/istorija/papildoma-medziaga2013-01-03-15-58-50/visraktis-i-istorijos-egzamina-458-587-601-609-624-642-693-756-817-detail

 Leidyklos DIDAKTA mokymo priemonių istorijos mokomajam dalykui naujausias katalogas

linija1

Leidykla „Briedis“ atsižvelgdama į istorijos mokytojų ir abiturientų pageidavimus parengė novatorišką, analogų Lietuvoje neturintį, išsamų ir patogų pagalbininką, kuris padės pasirengti tiek valstybiniam istorijos egzaminui, tiek mokytis istorijos XI–XII klasėse – ISTORIJOS EGZAMINO GIDĄ.

Nuoroda: 
http://www.briedis.eu/Visuomenei/Istorijos-egzamino-gidas.html?force_sid=oaj49pqe9rqks0tl7bmi2mord1

 

linija1

 

Pagal naują programą išleista Vytauto Didžiojo gimnazijos istorijos mokytojos ekspertės Jūratės Litvinaitės knyga ,,Prieš egzaminą", kurioje nagrinėjami pasaulio ir Lietuvos istorijos įvykiai, istoriniai asmenys, reikšmingiausios datos. Pateikiamos laiko juostos, užduotys, bandomieji egzaminai. Duodami visų užduočių atsakymai.

http://www.sviesa.lt/lt.php/naujausios_knygos/355;book;120417;bookvoted;1#bookvote

 

 

 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 Sekantis > Pabaiga >>

Puslapis 2 iš 2